Helsingborg

Mogatan 4
SE-25464 Helsingborg
tel. +46 42 247 300

Sunne

Sundgatan 11B
SE-68633 Sunne
tel. +46 565 147 00

Göteborg

Göteborg
SE- Göteborg
tel. +46 790 66 15 17

Fakturering Marvaco AB

Serial number 18851048, R 881
106 54 Stockholm
tel. +46 565 147 00

Helsingfors

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsingfors
tel. +358 26 347 530

Björneborg

Savipajakatu 10
FI-28610 Björneborg
tel. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tammerfors

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tammerfors
tel. +358 26 347 529

Fakturering Marvaco Oy

Serial number 18851030, R 881
106 54 Stockholm
tel. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510
FTA-member FTA-member

EGP certifikat till OptiPack

publicerad: 12.08.2020

I bilden, från vänster: Magne Steen, Jonas Furtemark, Ulrik Fauhlér, Jörgen Nilsson, Annica Lundkvist and Niklas Persson

Ett av Sverige’s främsta tryckerier inom hög-kvalitativt tryck på pappers substrat OptiPack, har nu även blivit Sveriges första EGP™ certifierade tryckeri. EGP™ certifieringen är ett bevis för OptiPack’s satsning på en modern, mer miljövänlig och hög-kvalitativ flexo-tryckprocess. Certifieringen tillkännagavs av Marvaco, som är ledande inom EGP™ teknologin. 

OptiPack har haft som långsiktigt mål att förbättra flexotryckets effektivitet och hållbarhet. Företagets ägare var tidigt övertygade om effektiviteten hos process tryck redan 2018 och beslutade då att investera i en SOMA Optima2 flexo tryckpress för dess överlägsna förmåga att ta tillvara på EGP’s fördelar inom förpackningstryck till varumärken. I samarbete med deras pre-press partner, Marvaco, och färgleverantör, Siegwerk, har OptiPack under dom senaste 18 månaderna fullt ut implementerat EGP teknologin. Det har bidragit till att OptiPack minskat sin miljöpåverkan i tryckprocessen genom att minskat användandet av färg samt antal tvättningar mellan dekorbyten.

OptiPacks VD, Ulrik Fauhlér, säger att man har med hjälp av EGP lyckats att effektivisera produktionen så pass mycket att man nu på allvar kan konkurrera med lågkostnadsländer genom att vara effektivare och miljövänligare. Med EGP är det möjligt att trycka olika dekorer parallellt i olika banor, och samtidigt ta bort onödiga tvättar, och färgspill vid färgbyte samt det spill av tid som uppstår när tryckpressen står stilla. Det har medfört förkortad produktionstid med 27% i det fall där designen utnyttjar EGP jämfört med traditionell CMYK + PMS färg. Det leder till att varje tryckpress kan producera mer m2 med samma antal operatörer. 

Även provtrycken matchar så bra mot det verkliga tryckresultatet att kunderna har kunnat undvika vara på plats för godkännande, vilket har varit uppskattat under karantän och Covid-19 tider. Med EGP blir tryckproduktionen mer flexibel och effektiv bl.a. tack vare att tiden för att byta jobb minimeras, som i sin tur bidrar till snabbare leveranser till kund, vilket är kritiskt i dessa tider.  

Den norska varumärkesägaren Sørlandschips har använt EGP teknologin tillsammans med OptiPack i ungefär ett år och är mycket nöjda med att deras designspecifika färger på förpackningarna inte längre är begränsade till antalet färger tryckpressen klarar av – istället kan dekorens färgspektra ökas medan färgkonsumtionen minskar. Den nya teknologin möjliggör även att samköra tryck av olika produkter och hjälper då till att ytterligare minimera spill av material och resurser. 

EGP certifieringen av Marvaco kräver att produktionskvalitén och prestandan hos tryckeriet är kontrollerat och man granskar flera olika tryckjobb från olika varumärkesägares’ förpackningar och säkerställer att dessa är konstanta, säger Kai Lankinen, Executive Partner hos Marvaco. Han tillägger att certifieringen är ett bevis på att OptiPack har förmågan att leverera enhetliga repeterbara resultat, order efter order. 

Jonas Furtemark, Marvaco’s Försäljnings Chef, säger att EGP teknologin möjliggör ett hög-kvalitativt, effektivt och miljövänligare tryck utan behovet av dekorfärger. De PMS angivna färgerna från varumärkena är istället framtagna med hjälp av digitala färgblandningar. Till basprocessfärgerna (CMYK) lägger man då även till process färgerna OGV (Orange, Grön, Violett), vilket fördubblar antalet färgnyanser jämfört med Pantone+ färgserierna. Även skarpare nyanser återges klarare. Med EGP’s färgseparation, så kan man med mer kontroll och mer precision, återge dom specifika varumärkes’ färgerna mer korrekt än vad man tidigare kunnat då man var begränsad av enbart CMYK färgernas kombinationer.

Flera Nordiska varumärkesägare och tryckerier har varit i framkant när det kommer till den grönare EGP teknologin, och antalet livsmedelsförpackningar som tillverkas med den nya förbättrade teknologin ökar snabbt i regionen. Från och med nu så kommer förpackningar som trycks med EGP även att innehålla GreenerPrinting™ loggon, ett bevis för att den här förpackningen har tryckts på ett mer miljövänligt sätt.  

  

För mer information:

Ulrik Fauhlér
Managing Director
OptiPack AB
ulrik.fauhler@optipack.se
www.optipack.se

Jonas Furtemark
Sales Manager
Marvaco
jonas.furtemark@marvaco.com
www.marvaco.com                     

Kai Lankinen
Executive Partner
Marvaco
kai.lankinen@marvaco.com
www.marvaco.com

 

Keywords: Expanded Gamut Printing, Extended Gamut, Fixed Color Palette, EGP, ECG, FCP, XG, Flexo, Offset, Packaging, Greener Printing, CMYKOGV, Brand Colors

Tags: #HiQ_EGP  #Flexo  #Packaging  #EGP  #ExpandedGamut  #GreenerPrinting  #CMYKOGV  #BrandColors #ECG

till nyheter