Helsingborg

Mogatan 4
SE-25464 Helsingborg
tel. +46 42 247 300

Sunne

Sundgatan 11B
SE-68633 Sunne
tel. +46 565 147 00

Göteborg

Göteborg
SE- Göteborg
tel. +46 790 66 15 17

Fakturering Marvaco AB

Serial number 18851048, R 881
106 54 Stockholm
tel. +46 565 147 00

Helsingfors

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsingfors
tel. +358 26 347 530

Björneborg

Savipajakatu 10
FI-28610 Björneborg
tel. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tammerfors

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tammerfors
tel. +358 26 347 529

Fakturering Marvaco Oy

Serial number 18851030, R 881
106 54 Stockholm
tel. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510
FTA-member FTA-member

Marvaco Investerar och Expanderar

publicerad: 27.04.2015

Marvaco investerar, expanderar och ökar kundservicen

För att möta den ökade efterfrågan har vi i Helsingborg nyligen tagit i bruk ytterligare en komplett
klichélinje med exponering, Degraftvätt och två nya torkar. Inom kort kommer vi även att arbeta i
tvåskift, vilket kraftigt ökar leveranssäkerheten.

Utrustningen på våra produktionsenheter i Sunne och Helsingborg är också samkalibrerad, vilket gör
att vi har backupmöjligheter mellan varandra. På det viset kan vi garantera snabba leveranser med
bibehållen kvalitet oavsett var klichén är producerad.

I Helsingborg har vi anställt två nya medarbetare som förstärker repro- samt klichéproduktionen. Även
i Sunne kommer vi inom kort att förstärka med ytterligare medarbetare på både repro och klichéavdelningarna. Kundservicen kommer att förstärkas med en säljare som kommer att representera såväl Sunne som Örebro och Helsingborg.

Kom gärna och besök oss på Scanpack den 20-23 Oktober.
Vi finns i monter nr G06:05

Med vänliga hälsningar

Mats Lind                   Leif Backman
VD Marvaco AB           VD FlexoPartner AB
till nyheter