Helsingborg

Mogatan 4
SE-25464 Helsingborg
tel. +46 42 247 300

Sunne

Sundgatan 11B
SE-68633 Sunne
tel. +46 565 147 00

Göteborg

Göteborg
SE- Göteborg
tel. +46 790 66 15 17

Fakturering Marvaco AB

Serial number 18851048, R 881
106 54 Stockholm
tel. +46 565 147 00

Helsingfors

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsingfors
tel. +358 26 347 530

Björneborg

Savipajakatu 10
FI-28610 Björneborg
tel. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tammerfors

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tammerfors
tel. +358 26 347 529

Fakturering Marvaco Oy

Serial number 18851030, R 881
106 54 Stockholm
tel. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510
FTA-member FTA-member

FlexoPartner blir en del av Marvaco

publicerad: 26.02.2015

På bilden fr. v. Kai Lankinen (vd), Marvaco OY; Erik Rundqvist, Mats Johansson, Leif Backman (vd) FlexoPartner AB; Mats Lind (vd), Marvaco AB; Tomas Eriksson and PerArne Haglund, FlexoPartner AB.

Marvaco köper FlexoPartner och fokuserar på tillväxt i Norden.

Det Finskägda Marvaco OY är den största repro- och klichéleverantören i den nordiska regionen. Företaget ökar nu sin verksamhet genom att köpa FlexoPartner AB.

FlexoPartner i Sunne och Örebro producerar i likhet med Marvaco repro och klichéer för förpackningstryck och har 13 anställda. Företaget är sedan 20 år välkända för sin höga service och kvalitet.

FlexoPartner AB blir ett dotterföretag till Marvaco AB (f d Linds Flexo AB) i Helsingborg från den 1:e mars. De tidigare ägarna liksom samtliga anställda i FlexoPartner kommer att fortsätta i verksamheten och bidra med sin kompetens och erfarenhet till Marvacos fortsatta utveckling.

VD:n Leif Backman fortsätter att leda FlexoPartner AB, vilket alltjämt kommer att vara företagsnamnet. Mats Lind kommer att fortsätta leda Helsingborgsverksamheten samt vara VD för Marvacos verksamhet i Sverige.

"Marvaco är ett erkänt framgångsrikt företag med många internationella utmärkelser för sin höga kvalitet. Tillsammans med Marvaco kommer vi att få ytterligare möjlighet att växa och utveckla verksamheten i Sverige", säger Leif Backman.

Marvaco har en strävan att öka närvaron i Norden och norra Europa.
"Marvaco AB och FlexoPartner kompletterar varandra väl med stort fokus på
kundservice och hög kvalitet på produkterna", säger Kai Lankinen, koncernchef Marvaco OY.

Sedan Linds Flexo AB köptes av Marvaco OY, för ett och ett halft år sedan, har efterfrågan på det 100-åriga Helsingborgsföretaget tjänster och produkter ökat markant.

Tidigare i år fördubblade företaget klichékapaciteten i Helsingborg med en helt ny klichélinje samtidigt som man anställde både repro- och klichépersonal.
"Samgåendet med FlexoPartner AB kommer att ytterligare stärka både kapacitet, service och närvaro till den växande verksamheten i Sverige".
säger Mats Lind, Marvacos Sverigechef.

"Tillsammans med FlexoPartner kan vi erbjuda våra kunder en snabbare teknisk utveckling, och en oslagbar service och närhet", säger Marko Valkamo, teknisk utvecklingschef.

Marvaco OY är den största och ledande prepressleverantören för förpackningar i den Nordiska regionen. 80 medarbetare hanterar 25 000 förpackningsdekorer årligen. Våra kundsamarbeten har skapat flera internationella utmärkelser och erkännanden. Produktionsenheter finns i Helsingborg, Sunne och Örebro i Sverige och i Helsingfors, Tammersfors och Ulvila i Finland. Omsättningen är på 10,5 milj Euro. Marvaco OY ägs av den Operativa ledningen och Canelco Capital OY  www.canelco.fi

Mer information:
Kai Lankinen, Managing Director, Marvaco Oy, tel. +358 50 427 7616, kai.lankinen@marvaco.fi,

till nyheter